2

From the Blog


2

11-15-1995 China Grove North Carolina-Linhof Technika V-90mm Schneider Super Angulon-K2 filter-Ilford HP5+ 4x5 film-PMK Pyro developer.