99

From the Blog


99

3-1988 Goverment Blvd. Mobile Alabama-Linhof Technika V 4x5 camera-90mm Schneider Super Angulon lens-Kodak Tmax 100 4x5 film-Kodak HC110B developer.