107

From the Blog


107

10-29-1986 Columbia Mississippi courthouse-Linhof Technika V 4x5 camera-90mm Schneider Super Angulon lens-K2 filter-Kodak Tri X Pan Pro 4x5 film-Kodak HC110B developer.